Introducing Revered Newton Brandt

Introducing Revered Newton Brandt

Rev. Newton Brandt

On October 12, 1961 a son was born to Elizabeth and Peter Paul Brandt. He was baptized and raised in a Christian environment in Mossel Bay and educated under the capable leadership of Mr Theys, Abrahams, Groenewald.

During his Confirmation, the kind and capable Pastor Henry Steneberg, made a permanent impact on his life. The same would throw a lifeline to him during Matric when he was out of options as the family was living off a disability grant.

He was afforded an opportunity to study thousands of kilometres away at Umpumulo Lutheran Theological College. This formation under the most capable, international lecturers, would set him up for opportunities unimaginable. Through his Hebrew studies, was afforded an opportunity to study in Jerusalem at the Swedish Theological Institute.

Two years after Bishop Fortuin ordained him on 20th October 1985 in Haarlem (with Wilfred Baxter), and servings the Mitchell’s Plain Congregation he was back in Israel and sat under the Rabbis and pursued studies in Modern Hebrew.

He returned to SA to serve Laingsburg Parish and in the process married Charmaine Aupress Smith, a teacher by profession, who bore two children for him Charlton and Devorah.

He furthered his studies and taught at Umpumulo and the University of KwaZulu-Natal. After 9 years in Natal the family served Heidedal parish in Bloemfontein at the guidance of Bishop Assur. He would also give guidance to the Free State Circuit as Dean.

After this venture, the family was afforded the privilege to serve Mossel Bay Parish. During the Covid-19 Pandemic his wife succumbed to Covid-19 on 21 August 2021. He relocated to Laingsburg to continue his wife’s dream to serve her hometown.

From here he is serving and teaching the Touwsrivier Parish and hope to facilitate a leadership succession process, re-energize the leagues and the completion of a building project. All to the honour of God alone.

God Bless

Event link: https://www.delouw.co.za/event/induction-service-of-paster-newton-brandt/

 

Induction Rev. Dr. Zahita – Western Cape Circuit

Induction Rev. Dr. Zahita – Western Cape Circuit

Western Cape Circuit
Induction Rev. Dr. Zahita in Grassy Park on 17th October 2021

I am Rev. Dr. Zaihita, originally from the Fiherenana Toliary Synod of the Malagasy Lutheran Church in Madagascar. I am the fourth child of my mother, Perline, but the first child of my father, Ravelo Pierre (at his age of 60); I have one younger brother and one baby sister (and 1 step-brother & 2 step sisters).

I was baptised at age of 7 and confirmed at age of 18. My mother has been a Christian since age of 10, but my father wasn’t (only converted to Christianity when I was in seminary in 1986), so was only able to attend church regularly at age of 17, when away from parents for schooling. Learning more about Christ during confirmation class (plus the last motivational message from our parish pastor the day before confirmation led me decide to become a pastor after I was confirmed.

I started Bible School (pre-Seminary) (1984-1986), then Seminary studies 1986-1991. I served Fanjakana Parish September 1991– August 1993, where I was ordained the on 13th September 1992. I returned to seminary for graduate studies from September 1993 and got my Honour’s degree in Systematic Theology in July 1995, and my Master’s degree in OT in July 1996. I was appointed to teach in the Bezaha Seminary from September 1996 to June 1999.

I was asked to pursue doctoral studies and, for preparation, I was sent to do English studies in Denver Colorado July 1999 – July 2000 and joined the Lutheran organisation of Urban Servant Corps, where I served as a fulltime volunteer at Metro-CareRing, an NGO distributing all basic needs for people who don’t have enough, and served as an assistant pastor at Prince of Peace Lutheran Church on weekends.

August 2000, I moved to Gettysburg Seminary (LTSG) in Pennsylvania (joined by my family) to start biblical languages studies, till May 2001. From June -August 2001, I served as a full time Chaplain at Lutheran Youth Summer Camp in Susquehanna, Pennsylvania.

September 2001, we moved to Chicago, undertaking Master’s program in Old Testament at Lutheran School of Theology at Chicago (LSTC), completed in May 2003. September 2003 to June 2004, I did an unaudited PHD Leadership Program.  February 2005, started my program of research and writing for my PhD dissertation in contextual theology at UKZN Pietermaritzburg campus, completed in August 2010. September 2010 to February 2013: lecturing in Bezaha Seminary in Madagascar. March 2013 – December 2017: serving the Korsten Parish in Port Elizabeth. January 2018 – December 2020: serving the Cape Town North Parish. January 2021 to present, serving the Grassy Park Parish.

Picture of the Family

May God continue to Bless you in your ministry, now more than ever in Grassy Park Parish. Warm Welcome

 

Lizalle Palm

Maand Van Augustus is Vroue Maand :
Die Evangeliese Lutherse Kerk is deel van hierdie feesvieringe om vroue regoor die Wes Kaap Kring se lewe, bydrae regoor die Kring aan u bekend te stel.
DIt is ons, die vroue, die fondasie van die Wes Kaap Kring.

Agtergrond
My naam is Lizalle Palm. Ek is gebore op die 30ste Maart 1980 en is woonagtig in Atlantis waar ek ook groot geword het. Ek het twee kinders, ‘n seun en ‘n dogter en is ‘n weduwee sedert Julie 2014.Ek dien tans in die Lutherse gemeente te Atlantis wat ook deel is van die Weskus Parogie.Ek dien op die kerkraad en is ook deel van die Gebeds Vrouebond, ingesëën op die 11 Oktober 2011.

Danksy die genade van die Here leef beide my ouers en ek is bevooreg om nog saam met hulle te woon hier in Atlantis.Ek en my drie broers het grootgeword in ‘n huis waar God ten alle tye eerste gestel word bo alle ander dinge.

Vroeër jare was kerkdienste by Parkview Primêre Skool gehou in een van die klaskamers en my pa het destyds ook gedien op die kerkraad en my ma het altyd gesorg dat ons Sondagskool, Katkisasie klas en die jeug bywoon.My ouers se ondersteuning en leiding was vir ons ‘n stewige fondament waarop ons kon bou.

Laat ek met u gesels rondom die rol van ‘n biddende ma in ‘n kind se lewe
‘n Biddende ma speel ‘n enorme rol in enige kind se lewe.My ma is later ingesëën as lid van die Gebeds Vrouebond en is vandag nogsteeds ‘n aktiewe lid .Daar was ‘n stadium in my lewe waar ek bietjie afgewaal het en my geestelike lewe het skade gely maar danksy die genade van die Here en die smeekgebede van my ouers het ek my pad weer terug gevind na die huis van aanbidding. Ek bemoedig elke biddende ma vandag dat hulle nooit moet tou opgooi nie maar dat hulle aanhou sal bid vir God vir die redding van hul kinders en dat God hulle sal teruglei na Hom.Dit maak nie saak watter pad jy kies nie en hoe lank jy God dalk vermy nie, ek glo daarin dat alle paaie keer terug na die Here omdat God met elkeen van ons ‘n unieke plan het en Hy wil nie hê dat een van sy kinders verlore moet gaan.God is geduldig!

Die begin van my geestelike reis
In 2009, jare later in my getroude lewe het ek besef dat daar hierdie leemte binne in my is alhoewel ek op daardie stadium ‘n gereelde ‘’kerkganger’’ was het ek verlang na ‘n dieper geestelike verhouding met die Here.’n Hunkering na ‘n geesvervulde lewe en om na aan my Skepper te lewe was vir my belangrik op daardie stadium van my lewe.Die Gebeds vroue het elke Dinsdag om tienuur by die kerk bymekaar gekom en onder leiding van die Heilige Gees het ek besluit om te gaan een oggend.Ek is vandag nog deel van ‘n baie besonderse , geesvervulde groep vroue en alhoewel ek die jongste is leer ek so baie van ons ouer vroue.Die geloofs stories wat hulle deel en hoe die Here nogsteeds vandag ‘n pad met hulle loop is bemoedigend. Die samesyn met ander vroue het my siel al hoe meer begin voed en ek het meer en meer begin voel hoe God besig is om my al hoe na aan Hom te bring.In 2014 is my man oorlede en vandag kan ek verseker sê dat God my voorberei het sodat ek vrede in Hom kon vind.Ons het altyd vrae wat ons aan God stel wanneer beproewings oor ons pad kom, maar ons geloofspiere moet altyd oefening kry sodat ons kan groei en ons ware identiteit kan vind in Jesus Christus en sodoende nader beweeg aan dit wat Hy vir ons instoor het.

Uitdagings waarmee die kerk en gemeenskap gebukkend gaan
Ons gemeenskap en Kerk het talle uitdagings soos werkloosheid, bende geweld, dwelms misbruik, tiener swangerskap, vroue en kinder mishandeling en vele ander wat ons in die gesig staar.So baie kinders vandag is wees agter gelaat asgevolg van Covid 19 en daarom sukkel baie families ook finasieel om aan die lewe te bly.Die Kerk was nogaltyd ‘n veilige hawe vir almal in nood nie net op ‘n geestelike vlak nie maar alle hulpbronne is daar sodat gemeentelede leiding en alles kan ontvang om ‘n bestaan te kan maak.Saam met die hulp van ons geestelike herders bereik ons die lewe wat Christus vir ons wil hê. Die pandemie het veroorsaak dat hierdie veilige hawe gesluit moes word en vir baie is dit nadelig.Ons almal ervaar een of ander soort van verlies waarmee ons sukkel om te oorkom en daarom is dit belangrik dat ons biddend moet bly en die Here vra om ons die nodige leiding te gee om nooit op te hou om uit te reik na ons broer en susters in nood rondom ons.Ons moet tyd maak om in kontak met mekaar te bly met al die sosiale hulpbronne wat beskikbaar is.Ja niks sal weer kan na normaal terugkeer, maar God gee ons die wysheid en die insig om dinge beter en op ‘n ander manier te doen sodat ons geestlike lewe nie skade sal lei nie.Romeine 8:28-30 leer ons ‘’dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is”.

Sal ons ooit kan ophou om te beklemtoon – Die rol van ‘n moeder in die gemeenskap
God gebruik die moeder as instrument om die gemeenskap te bedien met versorging , vertroosting, liefde, omgee , beskerming en geduld.Sopkombuise, kinderhuise en ander welsyn organisasies sal ons oplet word bestuur deur die vrou.Sy vat vas en staan nie terug waar nood en hulp benodig word nie.Die vrou is God se helper reeds vanuit Bybelse tye en Hy bemagtig die vrou met Sy eienskappe sodat ons God se hande en voete hier op aarde kan wees.So gebruik God die vrou om Sy werk instand te hou en ‘n steunpilaar te wees vir haar gesin en dié rondom haar.Sy is nie meer net ‘n tuisteskepper nie maar haar rol het oor die jare verander , God gebruik haar in haar werksplek en in haar omgewing.

Watter rol speel geestelikheid
Wanneer jy by ‘n kruispad te staande kom of die lewe loop dalk ‘n krompad met ‘n mens sal ek verseker sê in hierdie tye speel ons geloof ‘n groot rol.Geestelikheid maak dit moontlik vir jou om ‘n moeilike uitdaging te oorkom sonder om tou op te gooi.God weet waar die slag gate in ons lewens lê omdat ons lewe oop voor Hom lê sonder stil wees en vertroue in God kan ons makliker daarin val.Johannes15:5 gee vir my ‘n mooi beskrywing van wat my geestelikheid daagliks beteken, ‘’Wie in my bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie’’.

Bemoediging aan vroue
Gebed moet nie gesien word as ‘n las of moeite nie, maar dus ‘n gesperk tussen u en God.En meeste van die tyd moet ons net luister na God se stem.Hy weet wat in die mens se hart en gedagtes omgaan en nooi ons uit om by Sy voete te kom sit en net stil te word.

Vroue hou aan om dapper te wees, God het u oneindig lief .Dalk is u nie vandag waar u wou wees nie, maar God weet hoekom u nog daar is omdat Hy u daar wil gebruik.Laat skyn u lig daar waar u is en onthou dat al het u lewenspad ‘n wye draai met u gemaak, God bly in beheer. Kies God elke keer bo alles.

Mooi Bly Lizalle Palm uit Atlantis in die Wes Kaap

29 August 2021 – Saamgestel vir WesKaap Kring