Be merciful, just as your Father is merciful.
Luke 6:36

News

Maand Van Augustus is Vroue Maand :
Die Evangeliese Lutherse Kerk is deel van hierdie feesvieringe om vroue regoor die Wes Kaap Kring se lewe, bydrae regoor die Kring aan u bekend te stel.
DIt is ons, die vroue, die fondasie van die Wes Kaap Kring.

Agtergrond
My naam is Lizalle Palm. Ek is gebore op die 30ste Maart 1980 en is woonagtig in Atlantis waar ek ook groot geword het. Ek het twee kinders, ‘n seun en ‘n dogter en is ‘n weduwee sedert Julie 2014.Ek dien tans in die Lutherse gemeente te Atlantis wat ook deel is van die Weskus Parogie.Ek dien op die kerkraad en is ook deel van die Gebeds Vrouebond, ingesëën op die 11 Oktober 2011.

Danksy die genade van die Here leef beide my ouers en ek is bevooreg om nog saam met hulle te woon hier in Atlantis.Ek en my drie broers het grootgeword in ‘n huis waar God ten alle tye eerste gestel word bo alle ander dinge.

Vroeër jare was kerkdienste by Parkview Primêre Skool gehou in een van die klaskamers en my pa het destyds ook gedien op die kerkraad en my ma het altyd gesorg dat ons Sondagskool, Katkisasie klas en die jeug bywoon.My ouers se ondersteuning en leiding was vir ons ‘n stewige fondament waarop ons kon bou.

Laat ek met u gesels rondom die rol van ‘n biddende ma in ‘n kind se lewe
‘n Biddende ma speel ‘n enorme rol in enige kind se lewe.My ma is later ingesëën as lid van die Gebeds Vrouebond en is vandag nogsteeds ‘n aktiewe lid .Daar was ‘n stadium in my lewe waar ek bietjie afgewaal het en my geestelike lewe het skade gely maar danksy die genade van die Here en die smeekgebede van my ouers het ek my pad weer terug gevind na die huis van aanbidding. Ek bemoedig elke biddende ma vandag dat hulle nooit moet tou opgooi nie maar dat hulle aanhou sal bid vir God vir die redding van hul kinders en dat God hulle sal teruglei na Hom.Dit maak nie saak watter pad jy kies nie en hoe lank jy God dalk vermy nie, ek glo daarin dat alle paaie keer terug na die Here omdat God met elkeen van ons ‘n unieke plan het en Hy wil nie hê dat een van sy kinders verlore moet gaan.God is geduldig!

Die begin van my geestelike reis
In 2009, jare later in my getroude lewe het ek besef dat daar hierdie leemte binne in my is alhoewel ek op daardie stadium ‘n gereelde ‘’kerkganger’’ was het ek verlang na ‘n dieper geestelike verhouding met die Here.’n Hunkering na ‘n geesvervulde lewe en om na aan my Skepper te lewe was vir my belangrik op daardie stadium van my lewe.Die Gebeds vroue het elke Dinsdag om tienuur by die kerk bymekaar gekom en onder leiding van die Heilige Gees het ek besluit om te gaan een oggend.Ek is vandag nog deel van ‘n baie besonderse , geesvervulde groep vroue en alhoewel ek die jongste is leer ek so baie van ons ouer vroue.Die geloofs stories wat hulle deel en hoe die Here nogsteeds vandag ‘n pad met hulle loop is bemoedigend. Die samesyn met ander vroue het my siel al hoe meer begin voed en ek het meer en meer begin voel hoe God besig is om my al hoe na aan Hom te bring.In 2014 is my man oorlede en vandag kan ek verseker sê dat God my voorberei het sodat ek vrede in Hom kon vind.Ons het altyd vrae wat ons aan God stel wanneer beproewings oor ons pad kom, maar ons geloofspiere moet altyd oefening kry sodat ons kan groei en ons ware identiteit kan vind in Jesus Christus en sodoende nader beweeg aan dit wat Hy vir ons instoor het.

Uitdagings waarmee die kerk en gemeenskap gebukkend gaan
Ons gemeenskap en Kerk het talle uitdagings soos werkloosheid, bende geweld, dwelms misbruik, tiener swangerskap, vroue en kinder mishandeling en vele ander wat ons in die gesig staar.So baie kinders vandag is wees agter gelaat asgevolg van Covid 19 en daarom sukkel baie families ook finasieel om aan die lewe te bly.Die Kerk was nogaltyd ‘n veilige hawe vir almal in nood nie net op ‘n geestelike vlak nie maar alle hulpbronne is daar sodat gemeentelede leiding en alles kan ontvang om ‘n bestaan te kan maak.Saam met die hulp van ons geestelike herders bereik ons die lewe wat Christus vir ons wil hê. Die pandemie het veroorsaak dat hierdie veilige hawe gesluit moes word en vir baie is dit nadelig.Ons almal ervaar een of ander soort van verlies waarmee ons sukkel om te oorkom en daarom is dit belangrik dat ons biddend moet bly en die Here vra om ons die nodige leiding te gee om nooit op te hou om uit te reik na ons broer en susters in nood rondom ons.Ons moet tyd maak om in kontak met mekaar te bly met al die sosiale hulpbronne wat beskikbaar is.Ja niks sal weer kan na normaal terugkeer, maar God gee ons die wysheid en die insig om dinge beter en op ‘n ander manier te doen sodat ons geestlike lewe nie skade sal lei nie.Romeine 8:28-30 leer ons ‘’dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is”.

Sal ons ooit kan ophou om te beklemtoon – Die rol van ‘n moeder in die gemeenskap
God gebruik die moeder as instrument om die gemeenskap te bedien met versorging , vertroosting, liefde, omgee , beskerming en geduld.Sopkombuise, kinderhuise en ander welsyn organisasies sal ons oplet word bestuur deur die vrou.Sy vat vas en staan nie terug waar nood en hulp benodig word nie.Die vrou is God se helper reeds vanuit Bybelse tye en Hy bemagtig die vrou met Sy eienskappe sodat ons God se hande en voete hier op aarde kan wees.So gebruik God die vrou om Sy werk instand te hou en ‘n steunpilaar te wees vir haar gesin en dié rondom haar.Sy is nie meer net ‘n tuisteskepper nie maar haar rol het oor die jare verander , God gebruik haar in haar werksplek en in haar omgewing.

Watter rol speel geestelikheid
Wanneer jy by ‘n kruispad te staande kom of die lewe loop dalk ‘n krompad met ‘n mens sal ek verseker sê in hierdie tye speel ons geloof ‘n groot rol.Geestelikheid maak dit moontlik vir jou om ‘n moeilike uitdaging te oorkom sonder om tou op te gooi.God weet waar die slag gate in ons lewens lê omdat ons lewe oop voor Hom lê sonder stil wees en vertroue in God kan ons makliker daarin val.Johannes15:5 gee vir my ‘n mooi beskrywing van wat my geestelikheid daagliks beteken, ‘’Wie in my bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie’’.

Bemoediging aan vroue
Gebed moet nie gesien word as ‘n las of moeite nie, maar dus ‘n gesperk tussen u en God.En meeste van die tyd moet ons net luister na God se stem.Hy weet wat in die mens se hart en gedagtes omgaan en nooi ons uit om by Sy voete te kom sit en net stil te word.

Vroue hou aan om dapper te wees, God het u oneindig lief .Dalk is u nie vandag waar u wou wees nie, maar God weet hoekom u nog daar is omdat Hy u daar wil gebruik.Laat skyn u lig daar waar u is en onthou dat al het u lewenspad ‘n wye draai met u gemaak, God bly in beheer. Kies God elke keer bo alles.

Mooi Bly Lizalle Palm uit Atlantis in die Wes Kaap

29 August 2021 – Saamgestel vir WesKaap Kring